Beboerinfo
Ejlers Gård

EJLERS GÅRD - Aalborg

Beboerinfo

Lejekontrakt

Bilag – Husorden

Lejer indkaldes til indflytningssyn.

Lejer har 14 dage fra lejemålets begyndelse til at gøre opmærksom på fejl og mangler ved lejemålet. Mail til karina@ceraco.dk

Henvendelse vedr. driftsmæssige spørgsmål så som renovation, renholdelse af opgange, pasning af gård- og udenoms arealer, elevatorer, varmeanlæg, afløb, nøgler mv. Ejendomsforvalteren rekvirerer efter aftale med udlejer håndværkere til reparationer som udlejer iht. indgået lejekontrakt er ansvarlige for.

Varme og vand: 

Varme: Er ikke indeholdt i A/C forbruget og afregnes direkte med Aalborg Forsyning.

Vand: Opkræves aconto månedligt som tillæg til huslejen. Afregnes årligt.

EL: Er ikke indeholdt i A/C forbruget og afregnes direkte med forsyningsselskab. Lejer skal selv tilmelde sig el hos valgfrit el selskab.

Der afleveres indtil færdiggørelse af molokker affald i containere i gård.

Husdyr er ikke tilladt i flg. husorden, der gives ikke dispensation.

Husorden

Der er mulighed for leje af p-plads i p-kælder.

Opsigelser bedes rettes til Ceraco på info@ceraco.dk

Vær opmærksom på, at lejemålet skal afleveres 10 hverdage før lejemålets udløb.

Lejer vil blive indkaldt til fraflytningssyn.

Lejer er velkommen til at kontakte os for et før flyttesyn, hvor man sammen gennemgår lejligheden for, hvad der er behov for af istandsættelse samt indikation af omkostninger heraf.