Beboerinfo
Edvard Thomsens Vej

PULS – Edvard Thomsens Vej 2, 2300 København S

Beboerinfo

Lejer indkaldes til indflytningssyn.

Lejer har 14 dage fra lejemålets begyndelse til at gøre opmærksom på fejl og mangler ved lejemålet. Mail til karina@ceraco.dk

Henvendelse vedr. driftsmæssige spørgsmål så som renovation, renholdelse af opgange, pasning af gård- og udenoms arealer, elevatorer, varmeanlæg, afløb, nøgler mv. Ejendomsforvalteren rekvirerer efter aftale med udlejer håndværkere til reparationer som udlejer iht. indgået lejekontrakt er ansvarlige for.

Ejendomsforvalter Kim Poulsen, Mobil tlf. 50762129 – pulshuset@ejendomsvirke.dk

Kim Poulsen kan kontaktes inden for normal arbejdstid mandag – fredag kl. 08:00 -16:00.

Uden for ejendomsforvalterens normale arbejdstid kan du bruge vores vagtordning – men KUN til uopsættelige skader, der ikke kan vente på ejendomsforvalteren førstkommende hverdag. Døgnvagt telefonnummer 76 11 70 15.

Henvendelser vedr. husleje, lejekontrakt, forsikring, betalinger mv.

ØSS5 ApS

Tlf. 33323035

info@ceraco.dk

Varme og vand: Aconto vand og varme er skønsmæssigt sat til kr. 11,50,- pr m2 pr. måned for hver lejlighed.

EL: Er ikke indeholdt i A/C forbruget og afregnes direkte med forsyningsselskab. Lejer skal selv tilmelde sig el hos valgfrit el selskab.

Se vedhæftede vejledning.

Udleverede lejlighedsnøgler bruges også til skralderum i gård.

Vejledning affald

Afregnes ligeledes direkte med forsyningsselskab.

Der er fællesantenneanlæg via YouSee og digital program forsyning. YouSee signal er tilsluttet i prøveperiode, med stor pakke. Man kan indenfor den periode vælge pakke og tilmelde sig.
Derudover er der TDC telefoni / bredbånd via ADSL. Begge dele over kobber netværk. TDC tilbyder også tv løsninger via en boks.
Se deres tilbud på www.yousee.dk  70704040 og www.tdc.dk  70703030

Husdyr er ikke tilladt i flg. husorden, der gives ikke dispensation.

Husorden

Parkering i Ørestad administreres af BY & HAVN, som man kontakter direkte for køb af parkerings-licens.

Ejendommen Puls ligger ved siden af parkeringshus, priser for beboere er kr. 1.115,- pr. måned. Pr. 1.4.2022. Der er desuden mange parkeringspladser i forbindelse med FIELDS shopping center.

Læs mere om parkering i Ørestaden på: https://parkincph.dk

Opsigelser bedes rettes til Caroline Rasmussen på caroline@ceraco.dk

Vær opmærksom på, at lejemålet skal afleveres 10 hverdage før lejemålets udløb.

Lejer vil blive indkaldt til fraflytningssyn.

Lejer er velkommen til at kontakte os for et før flyttesyn, hvor man sammen gennemgår lejligheden for, hvad der er behov for af istandsættelse samt indikation af omkostninger heraf.

Vejledende priser for istandsættelse